Jag heter Ove

+46 76 177 59 55

info@jagheterove.nu

Bolagisera kungahuset!

Här kommer ett förslag som jag tror t.o.m. de privatiserande partierna tycker är ett alldeles utmärk förslag.

Vi gör så att vi startar ett aktiebolag där varje svensk medborgare får en aktie. Aktien kan omgående handlas så att vi som inte är så förtjusta i kungahuset kan sälja eller ge bort aktien till någon mer kungatrogen.

Aktiekapitalet kan inledningsvis vara förslagsvis 3 års apanage som en övergångssumma. Kungahuset får sedan sälja kalendrar, vara med i betalrepotage och klippa band mot ersättning för att kunna få in pengar så att lön kanske efter prestation kan utbetalas. (detta bestämmer ju aktiebolaget själv över).

Kungens roll som statsöverhuvud måste dock upphävas. Rimligen fördelas rollen mellan statsministern och förste talmannen. Detta behöver inte kosta en krona extra, jag lovar! (Jag kan själv volontera för uppgiften).

Sedan kan konkurrerande verksamhet finnas. Här kanske familjerna Parnevik och Wahlgren se nya affärsmöjligheter?

Vinsten? Vi får bort den mest odemokratiska institutionen i Sverige samtidigt som den som verkligen vill ha kungahuset kvar får se till att det verkligen behövs och jag och mina gelikar slipper!