Jag heter Ove

+46 76 177 59 55

info@jagheterove.nu

Mitt skattesystem!

Många medborgare förstår inte varför man ska betala skatt överhuvudtaget och flera anser tom att det är något slags stöld. När en gammal industriledare uttalar sig offentligt och ifrågasätter vad han får ut av all skatt han betalar ”rasar” de flesta men inte jag. Jag anser det vara en berättigad fråga även om man inte kan få alla att förstå skatter, skattebaser och den stora frågan VARFÖR!

 

Skatterna har olika syften. Ett syfte är att vi gemensam ska finansiera övergripande funktioner och verksamheter, allt från försvar till förskoleplatser. En annan är att vi genom skatt kan utjämna mellan regioner och individer.

 

Min åsikt är att man måste vara pedagogisk, generell och någorlunda rättvis när det gäller vad, hur och varför vi beskattar. Sen anser jag att vi kan göra kopplingar mellan vissa skatter och de kostnader dessa ”bör” täcka. Som att förmögenhets- eller kapitalinkomstskatter lämpligen kan bekosta försvaret och kostnaderna runt penningpolitiken, mer om det nedan.

 

Jag anser inte att det är ”sexigt” att betala skatt och jag vill inte heller betala mer skatt än nödvändigt. Jag vill bara att det vi betalar in kommer in i den verksamhet som pengarna är tänkt till och att verksamheterna fungerar så effektivt och professionellt som det bara går.

 

Förändringar i skattesystemet kan inte ske för snabbt utan måste trappas ner eller upp i lämplig takt. Ett exempel på för snabb och negativ ändring är ränteavdragsnivå i samband men skattereformen 1992. För många privatpersoner ändrades avdragsnivån från 74 % till 30 % över en natt. Många kom i ekonomisk knipa p.g.a. detta, ofta i kombination av de överbelånat sig.

Sen är det inte lätta att få reda på de ”dolda” skatterna som värnskatt och sociala avgifter överstigande 7,5 basbelopp. Det tog mig 10 månader att få svar på hur mycket dessa skatter drar in till statskassan.

Min första skattereform!

  • Minska ränteavdragen för privatpersoner. Just nu med vår låga nivå kan vi göra detta men -5 % redan året efter beslutet och sedan följa minskningen till noll under 6 års sikt.
  • Minska rätten till ränteavdrag för företag och framförallt mellan företag i samma koncern.
  • Ta bort värnskatten. Detta borde vara av rent politiskt hederlighetsskäl. För hederlighet och att man står vid det man lovat gäller väl även inom politiken? Alla partier var överens om att detta var en tillfällig EG-skatt i samband med ökade kostnader vid anslutningen till just EG 1995. Den skulle bara gälla i 5 år sen skulle den bort men så är inte fallet. Ingen regering har respekten och ärligheten mot medborgarna. Tror det bara är liberalerna som är för att ta bort den i nuläget. Till saken hör även att denna skatt strider mot 1992-år skattereform. Vad skulle det kosta att ta bort skatten? Enbart 5,7 miljarder enligt Regeringskansliet av 2020 miljarder, eller 0,28 % av alla skatt. Den statliga inkomstskatten i övrigt tar in 60 miljarder per år.
  • Ta bort RUT och Rot och ersätta detta med momsfrihet alternativt en väldigt låg momssats på arbete. (skatter ska vara konsekventa och generella)
  • Införa en sockerskatt.
  • Införa en fastighetsskatt och kompensera detta med en generella sänkning av inkomstskatten om det blir något över efter momssäkningen nr 5.
  • Förenkla skatterna för småföretagare, främst avseende de som har anställda.
  • I deklarationen få alla deklaranter kryssa i 3 områden som de skulle vilja betala mer till eller som de anser prioriterat.