Jag heter Ove

+46 76 177 59 55

info@jagheterove.nu

Vänsterregeln kommer rädda många liv!

Det är dags att låta högerregeln i trafiken blir vänsterregeln.

 

Högerregeln gäller i trafiken om inget annat sagt (skyltats). Vi ska alltså normalt lämna företräde till de trafikanter som kommer från höger om de kommer från väg eller gata, detta vet nog de flesta med körkort, men inte alla.

 

En del trafikanter som kommer körande från höger ser det nästa som en från gud given regel som i alla lägen måste upprätthållas. Andra lite mer försiktiga riskerar att allvarliga skador då de försöker tillvarata sin rätt.

 

Hur många skadade och dödade personer som är resultatet av denna regel vet nog bara Folksam men många är det.

 

Hur ska vi då komma från detta problem i trafiken? Svaret är enkelt; Vi inför vänsterregel i stället! innebär det följande;

 

  • Den som kommer från höger har bättre översikt, och under längre tid, samt sitter på rätt sida (om bilen är vänsterstyrd förstås), än den som kommer från vänster.
  • Vi kan slopa alla skyltar i rondeller
  • Vi kan strunta i om bilen från höger kommer från en utfart eller från en väg eller gata, hen har i alla fall skyldighet att lämna företräde

Vi får färre olyckor, färre döda och skadade samt säkrare trafik så varför inte? Varför vill inte trafikverket detta?

 

Det är dags nu menar Ove